İstinat Duvarı Nasıl Boyutlandırılır

İstinat duvarı toprağın, yolun kaymaması ve dış etkenlerden etkilenmemesi için koruma amaçlı yapılan yapılardır. İstinat duvarı beton, taş ve betonarme olmak üzere üçe ayrılır. İstinat duvarı boyutlandırma üst kısımlar zeminden yukarda, zemin yüzeyinden aşağı kotta ya da zemin yüzeyi ile aynı seviyede olmalıdır.

istinat-duvari-nasil-boyutlandirilir

İstinat duvarı çeşitleri nelerdir?

  • Prefabrike istinat duvarı
  • Yekpare betonarme istinat duvarı
  • Kademeli betonarme istinat duvarı

Prefabrike istinat duvarı, yüksekliği az olan istinat duvarlarıdır. Özellikle kullanıldıkları yerler demiryolları ve karayollarıdır. Maksimum 12m uzunluğundadır. Yekpare betonarme istinat duvarı incedir. Demirli betondan kalıplanır ve minimum 20 cm. kalınlıktadır. Rutubetten korunmak için toprağa gelen yüzü yalıtılır. Kademeli betonarme istinat duvarları ise iki duvar arasına toprak doldurularak çift betonarme duvar yapılır. Oluşan aralıklara köklü ağaçlar ya da çimler ekilerek çevre güzelleştirmesi yapılabilir.

İstinat duvarlarının yapımı çok önemlidir. Yeraltı suları, yağmur suları, rüzgar vb. gibi doğal etkenlerden etkilenmemesi ömrünün uzun olması için dayanıklı malzemelerden yapılması gerekir. İstinat duvarları yapılmadan önce zemin araştırması yapılır ve zemine en uygun malzeme ve duvar çeşidi seçilir.

İstinat duvarı yapılırken birçok noktaya dikkat edilmelidir. İstinat duvarı arkasında bulunan zeminden gelen suların duvarın zeminine sızmadan dışarı akması gerekir. Bunun için Barbakan adı verilen kanallar yapılır. Eğer duvarın tabanının sular tarafından oyma gibi bir tehlikesi bulunursa derinlik artırılmalı ve oyulmayı engelleyecek kargir dolgu yapılmalıdır. İstinat duvarları heyelanları, kaymaları önlemek için yapılır. Burada en önemli nokta ise temelin kayma yüzeyinin altına indirilmesidir.

Çoğu zaman ihata ile istinat duvarı karıştırılır. İhata kuşatma anlamına gelir. İhata duvarı taşıyıcı değil kuşatmak, çevrelemek için yapılan bahçe duvarıdır. İhata duvarları bahçe ya da binayı çevreler ve istinat duvarına göre çok daha kısadır. İhata duvarı ince yapıdadır oysa istinat duvarı taşla örülür ve bu yüzden kalın bir görüntü oluşturur. İstinat duvarlarında yükseklik önem kazanırken ihata duvarlarında böyle bir zorunluluk yoktur. İstinat duvarlarında toprağın tipi ve kayması hesaplanarak kalınlığı belirlenir. İstinat duvarlarında kilit görevi görsün diye oluşan aralıklara ağaç ekilebilir.