Temel Güçlendirme

Güçlendirme Nedir?

Ülkemiz deprem kuşağı üzerinde olduğu için inşaat sektörünün en çok üzerinde durduğu konu Temel Güçlendirmedir. Ancak önce güçlendirme nedir sorusuna cevap vermek gerekir. Hasar görmemiş yapılarda olası bir depreme dayanıklı olmasını sağlamak, taşıma kapasitesini artırmak için yapılan uygulamaya güçlendirme denir. Yapı güçlendirmede önemli olan mevcut yapı elemanlarının yetecek taşıyıcı değerlere ulaşması için yapılan uygulamalardır.

temel-guclendirme

Temel güçlendirme iki şekilde ortaya çıkar. Bu durum ya temel boyutlarının gelen yükleri taşımakta yetersiz olmasından ortaya çıkar ya da yapılım güçlendirilmesi yapılırken eklenecek yeni elemanlar için yeni temel yapılır ya da mevcut temel genişletilir. Temel güçlendirmesi yapılırken eski ve yeni bölümlerin beraber çalışması, eski ve yeni elemana yük aktarımının sağlanması önemlidir.

Binalarda sadece temel güçlendirme ile sağlıklı bir işlem gerçekleşmez. Gevşek ve nemli zeminlerde, temel ayakları ve bodrum kolonları korozyona uğrayarak zarar görmüş olabilir. Yapının üst tarafı sağlam alt kısımlar sudan dolayı bir korozyona yani bozulmaya uğramışsa temel ve bodrum kolon güçlendirme yöntemi daha sağlıklı olacaktır. Bunu yapmanın amacı ise bodrumda biriken suyu uzaklaştırarak kolon yüzeyinin betonarme ile kaplanmasıdır. Burada dikkatli olunması ve doğru yöntem ve işçilik ile uygulamanın gerçekleştirilmesi lazımdır.

Betonarme Yapılarda Güçlendirme Yöntemleri Nelerdir?

Betonarme yapılar güçlendirme yöntemleri, ülkemizde üç farklı malzeme kullanılarak gerçekleştirilmektedir:

  • Çelik malzeme ile güçlendirme
  • Beton malzeme ile güçlendirme ve
  • Fiberbond ile güçlendirme. Fiberbond malzeme ile güçlendirme ülkemizde henüz çok daha yeni yeni kullanılmaktadır. Ana malzemesi karbon ve reçinedir.

En çok kullanılan güçlendirme malzemesi betondur. Beton, depreme karşı alınan en düşük maliyetli önlemdir. Ancak burada önemli olan ise beton malzemesinin kaliteli olmasıdır. Çelik malzeme ile yapılan güçlendirme yönteminin de kendi içinde dezavantajı bulunmaktadır. Çelik zor şekil alır ancak betona göre çok daha iyi sonuç vermektedir. Ancak çok fazla bilinen ve uygulanan bir yöntem değildir ve bu yüzden işçiliği de oldukça yüksek maliyetlere ulaşabilmektedir.

Güçlendirme oldukça önemli bir işlemdir. İşi bilmeyen, deneyimli olmayan firmalar tarafından yapılırsa binaya ciddi zararlar verebilir. Özellikle yüksek yapılarda deprem perdeleri yapılarak binanın temeli sağlamlaştırılmalıdır.