Kuyu Temel Nedir

Neden Kuyu Temel Uygulanmalıdır?

Fore Kazık başka bir deyişle yerinde dökme betonarme kazık, taşıma kapasitesi düşük olan zeminlerin bina yükünü sağlam şekilde taşıması için kullanılan malzemelerdir. Sondaj kazıkları olarak da bilinen Fore Kazıklar, yapılan sahanın durumuna, zemin yapısına, kazığın çapı ve derinliğine bağlı olarak uygulanır.

kuyu-temel-nedir

İnşaat projelerinde hafriyat çalışmalarından önce komşu parsellerin ve yolların toprak kaymasını önlemek için kuyu temel perdenin binanın ana taşıyıcı perde vazifesini görmesi için diğer iksa çalışmalarında fore kazık ve mini kazıklara gerek kalmadan m2 kaybı önlenmiş olur. Bu yüzden kuyu temel nedir sorusunun cevabı inşaat projelerinde gerekli olan, projelerde can ve mal kaybını önlemenin yanı sıra m2 kaybı yaşanmaması için uygulanan diğer iksa yöntemlerinden daha ekonomik olan bir iksa yöntemidir denebilir. Kuyu temelleri insan gücü ile yapılan farklı makine ve araç kullanılmadan yapılan uygulamalardır.

Fore kazık uygulaması detaylandırıldığında derin temel uygulamaları, geçirimsizlik perdesi uygulamalarında, şev stabilitesi problemlerinde ve iksa uygulamalarında tercih edilen uygulamalardır.

Fore Kazık Uygulamasında Nelere Dikkat Edilmelidir?

  • İhtiyaç ve zemin koşullarına uygun proje oluşturmak ve standartlara göre uygulama yapmaktır.
  • Zemin ve yeraltı suyu şartlarına, kazık boyuna ve ekipman kapasitesine dikkat etmek
  • Fore kazık uygulamasında yapım sırasında kalite kontrolüne ve ölçüm cihazlarına dikkat etmek
  • Düşey ve derinlik çap kontrolü kriterlerine uygun donatının konumlandırılarak dökülecek betonun hacminin doğru şekilde hesaplamak

İksa türü seçimi oldukça önemlidir. Zeminin cinsi, yer kaybı, maliyet gibi unsurlar göz önünde bulundurularak projeye en uygun olanı seçilmelidir. Kuyu temel uygulamasının en önemli faktörü yer kaybının diğer iksa yöntemlerine göre en az düzeyde olmasıdır. Böylece arsanızın m2si küçülmemiş olur. Yani özellikle değerli olduğu düşünülen arazilerde uygulanacak temel kuyu uygulaması ile değerli arazi çok fazla küçülmemiş olur.

Buradan da anlaşılacağı üzere neden kuyu temel uygulanmalıdır sorusunun cevabı hem diğer iksa yöntemlerinden daha ekonomik olması ve en önemlisi ise yer kaybının diğer yöntemlere göre çok daha az olmasıdır. Arazinin değerinin korunması ve kayıp yaşanmaması için kuyu temel oldukça önemlidir.