Yeraltı Su Kirliliği

Yeraltı Su Kirliliği Nedir?

Yeraltındaki suların kirliliğine geçmeden önceden su kirliliğinin ne anlama geldiğini bilmek gerekir. Göl, okyanus, deniz, nehir, yeraltı suları gibi suyun barındığı bölgelerde görülen kirlilik su kirliliği olarak adlandırılır. Oluşan her türlü su kirliliği kendisine zarar verdiği gibi çevresindeki canlılara da oldukça zarar vermektedir. Su kirliliği, içeriğinde zararlı bileşikler bulunan çeşitli atık sularının yeteri kadar arıtma işleminden geçirilmeden (sanayi atıkları, evsel atıklar gibi) su havzalarına boşaltılması ile oluşur.

yeralti-su-kirliligi

Ev ve endüstriyel atıkların arıtılmadan alıcı ortamlarda kalması yeraltı su kirliliğini oluşturur. Bunun yanında yağmur sularının yeryüzüne indiğinden itibaren kirlilik oranı artmaya devam eder. Yağmur suları ile birlikte hayvansal ve bitkisel atıklar, doğal ve suni gübreler, birçok mikroorganizma su ile yeraltına iner. Topraktan süzülen bu atıklar, süzüldüğü zeminin cinsine göre yeraltı sularında kirliliğe sebep olur.

Yeraltı su kirliliğinin sebepleri nelerdir?

  • Zirai mücadele ilaçlarının hem aşırı şekilde hem de bilinçsizce kullanılması
  • Kanalizasyon sistemi olmayan yerlerde oluşturulan tuvalet çukurlarından çıkan pis sular yeraltı sularına karışır.
  • Ev atıkları ve sanayi atıklarının zamanla yağmur suları ile topraktan yeraltı sularına karışması

Yeraltı suları da kendi aralarında sınıflara ayrılır. Yeraltı suları; yüksek kaliteli yeraltı suyu, orta kaliteli yeraltı suyu ve düşük kaliteli yeraltı suyu olmak üzere üç çeşittir. Yüksek kaliteli yeraltı suları gıda sanayiinde ve içme suyunda kullanılan yeraltı sularıdır ve her tür kullanıma uygundur.

Orta kaliteli yeraltı suyu arıtma işlemi yapılarak içme suyu olarak kullanılabilir. Tarımda, hayvan sulamasında ya da sanayide soğutma suyu olarak herhangi bir arıtma işlemi yapılmadan kullanılabilecek yeraltı sularıdır.

Düşük kaliteli yeraltı suları ise kalitesi en düşük, en kötü özellikleri taşıyan yeraltı sularıdır. Gerekli teknolojik, sağlık ve ekonomik yönden arıtma yapılarak kullanım yerleri belirlenir. Yeraltı sularının kalitesini toprak ve hava kirliliği de belli oranda etkilemektedir. Hava ve toprak kalitesi ne kadar yüksek olursa yeraltı su kalitesi de o derece artacaktır.