Kuyu Temel Birim Fiyatı Nasıl Hesaplanır

Kuyu temeller, insan gücü kullanılarak yapılır ve her tarafından betonarme perde şeklinde kullanılan derin kazılarda destekleme amaçlı kullanılır. Kuyu temelleri için sert zemin gerekir. Yeraltı suyunun fazla olduğu yerlerde kuyu temel uygulaması yapılmaz. Zeminin gösterdiği özelliğe göre kuyu temel derinliği 20m ile 30m arasında uygulanmalıdır.

Kuyu temel, eğimli araziler, yüksek kotlu bölgelerde uygulanan istinat sistemleri olarak bilinir. Bazı yerlerde mini kazık, fore kazık tercih edilse de pratikliği ve ekonomik olması bakımından kuyu temel her zaman ön planda bulunmaktadır.

kuyu-temel-hesabi-nasil-yapilir

Kuyu Temelin Avantajları Nelerdir?

  • Kuyu temel, kullanım alanından kar sağlar ve yer kaybı minimuma iner.
  • Çevresine ve doğaya zararlı değildir.
  • Temel perde yüzeylerine ek bir işçilik uygulanmadan izolasyon yapılır.
  • Kuyu temel perdeleri taşıyıcı perde olarak da kullanılabilir.
  • Kuyu temel ile bina çukuruna depo, otopark gibi kısımlar yapılabilir.

Kuyu temel, bitişik nizam arsalarda derin kazılarda hem ekonomik hem de minimum maliyetlerle yapılır. Kuyu temel birim fiyatı m3 olarak belirlenir ve m3 fiyat içinde kazı, demir işçiliği, kalıp, iksa, taşeron firmaya ait olur. İşi veren firma ise demir, enerji, sahanın güvenliği, beton güvenliğini sağlamak zorundadır.

Kuyu temelin kullanıldığı projelerde fore kazık, mini kazık iksa yöntemlerine gerek kalmaz. Böylece arsanızın m2 kaybı önlenir. Eğer iksa çalışması fore kazık ve mini kazık olursa hafriyat çalışması öncesi tekrar yapılacak olan betonarme perde için ek bir maliyet içliği ve malzeme gideri olur. Fore kazık ve mini kazık iksa yöntemlerinde böylece arsanızın m2sinde azalma oluşacaktır. Bunu önlemek için kuyu temel yapılarak hem maliyet en aza indirilir hem de arsanızın m2 azalması olmaz.

İksa yöntemlerinde özellikle eğimli arazi ve kot farkı olan arazilerde kuyu temel yöntemleri kullanılır. Depremlerin çoğalması ile birlikte ülkemizde özellikle kentsel dönüşüm projelerinde son yıllarda kuyu temel yöntemi inşaat firmalarının vazgeçilmez uygulamalarından biri haline gelmiştir. Gerek maliyeti gerekse m2 yer kaybını minimuma indirdiği için en çok tercih edilen yöntemlerden biri haline gelmiştir.