Keson Temel

İnşaat alanında su altı ya da zeminin sulu olduğu yerlerde temel yapmak için suyun dibine bırakılan çelik veya beton kasalara keson denir. Kesonlar, genel olarak ayağı su içinde kalan köprü ayak temellerinde tercih edilmektedir. Açık Keson, Pnömatik Keson ve Yüzen Keson olmak üzere üç tip keson temel vardır. Keson temeller basınçlı hava kullanılarak susuz çalışma hacmi olan yüzer sandık şeklinde olabilir. Bunun dışında üstünde temel başlangıç bölümü olan açık oda şeklinde de olabilirler.

keson-temel

Keson Temeller Nasıl Hazırlanır?

Keson temeller, genelde rıhtım, liman gibi yapılarda sıklıkla kullanılmaktadır. Betonarme temel imalatının yapılamadığı durumlarda uygulanır. İçi boş kare ve dikdörtgen biçiminde temeller yerinde hazırlanarak büyük vinçler yardımı ile suyun derinliklerine indirilir. Birbiri içine geçirerek üst üste boşluklara kum ya da çakıl doldurularak ağırlığı artırılır. Keson temeller rıhtım ve limanlarda kullanıldığı gibi dalgakıran ve iskele yapımlarında da kullanılmaktadır.

Keson Temeller Kaç Çeşittir?

  • Açık Keson
  • Pnömatik Keson
  • Yüzen Keson olmak üzere üç çeşit keson temel vardır.

Keson temeller, sandık anlamına gelmektedir. Çok zayıf, gevşemiş ya da zemini sulu olan yerlerde su içinde oluşturulan temeller olan Keson temeller, kazık temellerin uygulanamayacağı ya da yetersiz kalacağı alanlarda kullanılır. Beton, çelik ya da ahşaptan yapılabilirler. Betonarme keson temellerin yerinde döküm yapılarak ya da önceden dökülerek imal edilirken oldukça maliyetlidir. Çoğunlukla köprü ve limanlarda kullanılır. Açık kesonlar kuyu pnömatik kesonlar hava basınçlı ve yüzen kesonlar sandık biçiminde adlandırılır.

Keson temel uygulanacak alanda kıza sırasında keson içine toplanan malzeme kapma kepçe, kova, şlam tulumbası gibi araçlarla dışarı atılır. Keson dibe oturur ve üst bölüme yenileri eklenerek istenilen boyuta getirilir. Basınçlı yani pnömatik kesonlar açık kesonlara benzemesine karşılık açık kesonların alt bölümünde hava geçirmez ek bir bölme vardır. Bunun nedeni hava sızdırmayan bölme ile kazılacak yer arasında basınçlı hava verilen çalışma odası yaratmaktır. Bunun sonucunda da kazı yerine toprak ve su akışı denetimi sağlanmış olur.