Kuyu Temel Projesi

Kuyu temel, eğimli arazi, forze kazık, mini kazık makinalarının kazı yapamadığı, kot farkı olan arazilerde uygulanan bir yöntemdir. Bir kuyu temel projesi nasıl uygulanır? Kuyu temel projesi uygulanırken ilk önce kuyu kazılacak bölgeler yapılacak projeye uygun şekilde işaretlenerek birer atlamalı kuyular kazılmaya başlanır. Kuyular tamamen el işçiliği ile yapılır. Herhangi bir büyük makine ile işlem gerçekleşmez. Kazılar 2-3 kişilik ekipler halinde gerçekleştirilir. Kazı yapıldığı sırada kazı duvarları kerestelerle desteklenmelidir. Bunun sebebi herhangi bir göçüğe karşı önlemdir. Kazıda çıkan hafriyat ise vinçlerle çekilerek kuyuların etrafı temizlenir. Bu işlem istenilen derinliğe ulaşılıncaya kadar devam eder. Kuyu temel en fazla 20-30m derine kadar kazılabilir.

kuyu-temel-projesi

İstenilen derinliğe ulaşıp kazı işlemi bittikten sonra projeye uygun olarak tüm donatı yerleşimi ve bağlantılar yapılarak gerekli olan beton örtüyü sağlamak için pas-payı sağlayıcı parçalar da yerine yerleştirilmiş olmalıdır. Kuyu temel donatıları projeye uygun şekilde yerleştirilir ve beton, aşağıdan yukarı doğru doldurulmaya başlanır. Burada betonun ayrışmaması için beton yukarıdan tremi borusu ile dökülmelidir.

Kuyu Temel en çok nerelerde kullanılır?

  • Eğimli arazilerde
  • Kot farkı bulunan arazilerde
  • Bitişik nizam projelerde
  • Köprü ve geçit inşaatlarında

Kuyu temel günümüzün en çok tercih edilen destekleme yöntemidir. İnşaat projesine başlamadan hafriyat çalışması öncesi komşu parselleri güvence altına almak, temel kayması, toprak kaymasını önlemek için temellerin sağlam yapıya oturtulması gerekir. Bu yüzden kuyu temel yöntemi uygulanır. Kuyu temel uygulaması diğer iksa çalışmaları olan forze kazık ve mini kazık yöntemlerinden ayrı olarak m2 yer kaybının önlenmesi, fazla maliyet çıkarmaması sebebiyle sıklıkla tercih edilir. Ayrıca kuyu temel taşıyıcı perde görevini de üstlendiği için diğer forze kazık ve mini kazı yöntemleri gibi ayrıca taşıyıcı perde uygulaması yapılması gerekmez. Böylece arazi kaybı önlenmiş olur.

Kuyu temel ebatları genellikle 3mX2.5m, 3mX1.5m, 3mX2m ve 3mX1.75m olarak yapılmaktadır. Açılan kuyu temel, temel üzerindeki kuyu derinliği, zeminin cinsi, temelin boyutu yanında arkada bulunan dinamik ve sabit yükler hesaplanarak ebatları ortaya çıkarılır. Çıkarılan ebatlara göre bir atlamalı olarak kuyular açılır ve iksa işlemi bittikten sonra inşaata başlanmış olur.